Arkivbildare: Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur & Fritid Kultur och fritid
17
1996 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (1996- ) bildades den 1 januari 1996 i samband med kommunens omorganisation av nämnder och förvaltningar. Den nya nämnden är en sammanslagning av de tre tidigare nämnderna kulturnämnden (1992-95), fritidsnämnden (1970-95) och biblioteksnämnden (1876-1995). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor. Kultur Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för lundabor och besökare. Kultur är också ansvarigt för vissa arrangemang under året, t ex Sommarlund, Vinterlund och Kulturnatten. Ansiktet utåt är Biljettbyrån där allmänheten både kan få information om kulturutbudet och boka biljetter. Inom kulturområdet återfinns Kulturskolan Lund, Lunds Konsthall, Kulturstöd, Lunds Stadsteater och Lunds Stadshall. Bibliotek Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, nio stadsdelsbibliotek, Skolbibliotekscentralen och en biblioteksbuss. Bibliotekens uppdrag är att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. De ska vara öppna och tillgängliga för alla med särskilt fokus på barn, unga och andra prioriterade grupper. Biblioteken har en omfattande programverksamhet för alla åldrar och olika former av uppsökande verksamhet spelar en viktig roll. Idrott Idrott tillhandahåller ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Lokalerna bokas och hyrs ut kvällstid och helger utifrån årligen fastställda taxor. Idrott har även en viktig funktion att stimulera unga och vuxna att vara fysiskt aktiva på sin fritid, bland annat genom stöd till idrottsföreningar. Därför satsar Lunds kommun på att ha ett rikt och varierande utbud av motionsspår, utegym, spontanidrottsplatser, friluftsbad och vårt äventyrsbad Högevall. Utöver detta finns utsökta möjligheter till friluftsliv, inte minst i natur- och friluftsområdet Skrylle. Fritid/öppen ungdomsverksamhet Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12-25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och i de östra kommundelarna, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas intressen.

Placering

591

Länkar

Det finns inga länkar