Arkivbildare: Enskilt arkiv. Konstföreningen Auras konstnärsgrupp

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Konstföreningen Auras konstnärsgrupp
Kultur
181
1928 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. KONSTFÖRENINGEN AURAS KONSTNÄRSGRUPP Konstföreningen Aura bildades den 20 februari 1928. Av första punkten i stadgarna framgick att föreningen skulle vara en sammanslutning av konstnärer och konstvänner. Härmed avsågs, att de utövande konstnärerna skulle bilda en särskild grupp inom föreningen under egen ledning, självständigt inval av medlemmar samt komplettering och utökning av medlemsantalet utan föreningens inverkan. Som denna grupps första medlemmar ingick såsom självskrivna konstnärerna Oscar Antonsson, Richard Björklund, Martin Emond, Tor Otto Fredlin, Alfred Hedlund, Figge Holmgren, Agda Holst, Albert Krüger, Bror Ljunggren, Gustav Malmström, Karl Enock Ohlsson och Jules Schyl. Konstnärsgruppens första protokollförda möte är från den 18 november 1928. Konstnärsgruppens möten kunde vara av det stormigare slaget, vilket följande citat ur Konstföreningen Auras 10-årsjubileumsbok 1938 visar: "Att vara ordförande i Auras konstnärsgrupp är ej någon lätt uppgift, vilket de, som hugnats med detta hedrande uppdrag, enstämmigt vitsorda. När Nisse Wedel i sin oskuld lockades att åtaga sig detta uppdrag, var han i lycklig okunnighet om, vad detta ville säga. Han märkte snart, att det var som Herkules kamp mot hydran, med den skillnaden dock, att den moderna hydran hade betydligt flera huvuden än antikens mera moderat utrustade. Som den envetne och målmedvetne unge man Wedel är, beslöt han sig för att upptaga kampen med hydran. Hans metod var att först söva ett och annat huvud och så klämma till ett annat, som växte för häftigt. Metoden var bra och den gamla oregerliga hydran började nu mer och mer antaga formen av ett fromt husdjur i sin herres ledband.” I samma 10-årsjubileumsbok skrivs om konstföreningens första arkivbildning: ”I Svartbrödraklostrets i Lund djupaste källare fördöljer sig ett väggfast skåp, som bakom sina dörrar gömmer konstföreningen Auras oskrivna historia i många skrivna blad och talande bilder. Man ansåg på sin tid, att det var av nöden att allt dylikt material samlades och underlades en ordnande hand. I rörande endräkt tillkallade man den lika lundensiske Malmöbon som malmöitiske Linderöds-entusiasten William Lengertz. I många dystra stunder har han bildlikt talat gått i kloster och där fått ihop en hel del av intresse för den eventuellt nyfikne. Redan tidigt anslogs också ett rätt vidunderligt stort kapital för inköp av en sax samt några ton vetemjöl för framställande av klister. Och med dessa hjälpmedel härjar han nu i den svenska pressen och klipper och klistrar allt av vikt rörande Aura. Som en utmärkelse för detta nit har den välartade Linderödsynglingen erhållit en penna att vid högtidliga tillfällen bakom örat bäras. Han är i själva verket den ende på detta sätt utmärkte person i Aura och därför föremål för en med beundran blandad avund av” Ossian (Lindskoug) Konstnärsgruppens medlemmar 1978 i alfabetisk ordning: Ø Gert Aspelin f. 1944, Kivik Ø Bertil Berntsson f. 1921, Malmö Ø Ola Billgren f. 1940, Malmö Ø Nils Göran Brunner f. 1923, Stockholm Ø Ulla Buhre f. 1924, Lund Ø Barbro Bäckström f. 1939, Lund Ø Bengt Böckman f. 1936, Torna Hällestad Ø Jörgen Fogelqvist f. 1927, Lund Ø Knut Grane f. 1926, Malmö Ø Torsten Hult f. 1922, Höganäs Ø Bo Hultén f. 1945, Malmö Ø Bruno Knutman f. 1930, Lund Ø Gösta Lindqvist f. 1928, Sösdala Ø Ingegerd Lundahl f. 1926, Lund Ø Bertil Lundberg f. 1922, Malmö Ø Gustav Malmström f. 1887, Malmö Ø Staffan Nihlén f. 1929, Lund Ø Anita Nilsson f. 1942, Malmö Ø Per-Olof Nord f. 1936, Bara Ø Gerhard Nordström f. 1925, Malmö Ø Leo Reis f. 1926, Malmö Ø Per Svensson f. 1935, Malmö Ø Thure Thörn f. 1918, Malmö Ø John Wipp f. 1927, Lund.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar