Arkivbildare: Enskilt arkiv. Konstföreningen Aura i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Konstföreningen Aura i Lund
Kultur
180
1927 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. KONSTFÖRENINGEN AURA I LUND Efter lånvariga diskussioner, som föregick i bildandet av en konstförening i Lund, beslöts enhälligt, vid ett sammanträde på Grand Hotell i Lund den 9 april 1927, att bilda en sådan. Närvarande vid detta sammanträde var konstnärerna Richard Björklund, T O Fredin, A Hedlund, Albert Krüger, Bror Ljungren, Gustaf Malmström, Karl-Enoch Olsson, Jules Schyl, redaktör Ossian Lindskoug och advokat Helmer Wåhre. Konstituerande möten hölls den 11 och 20 februari 1928. Föreningens uppgift skulle vara, enligt de stadgar som då förelåg, "att i den mån den kan gagna och stödja konstnärliga strävanden speciellt inom Skåne, sprida kunskaper om skånsk konst och verka för en rättvis uppskattning av densamma". Som föreningens förste ordförande valdes målarmästare Axel Fredrik Olsson. Föreningen anordnade sin första utställning i Lunds universitets konstmuseum beläget tre trappor upp i Universitetshuset under februari-mars 1928. Tanken bakom föreningen var utövandet av ett ”ömsesidigt stöd”, i vilket anslutningen av medlemmar, som mot en avgift av 10 kronor blev berättigade att deltaga i ett konstlotteri och där vinsterna utgjordes av verk, ur de till konstnärsgruppen anslutna artisternas produktion, inhandlade med medel ur den samlade avgiftssumman. En del av föreningens överskott skulle överföras till en stipendiefond, vars avkastning skulle utgöra grundplåten till stipendier till inom provinsen verksamma konstnärer. Ytterligare ett mål för föreningens verksamhet var att verka för en egen utställningslokal och en kommunal konstsamling i Lund. Medlemsantalet uppgick under det första verksamhetsåret 1928-29 till 199 st. Bland dem utlottades 13 konstverk En hemställan hos drätselkammaren att få använda Krognoshuset eller Svartbrödraklostret som det då kallades, vid Mårtenstorget som konstutställningslokal bifölls att gälla från den 1 januari 1929. Krognoshuset ägs av Lunds kommun som fritt upplåter huset till föreningen för dess utställningsverksamhet. Samtidigt med konstföreningens bildande, bildade de ingående konstnärerna en egen förening benämnd Konstföreningen Auras konstnärsgrupp. Se denna arkivbildares egna arkiv. När föreningen firade femtioårsjubileum 1978 hade medlemsantalet vuxit till 600 och konstnärsgruppen bestod av 25 konstnärer som växte till det dubbla, 50 konstnärer, när föreningen firade 75 år 2003.

Placering

141

Länkar

Det finns inga länkar