Arkivbildare: Lunds stad. Vattenverket

Grunduppgifter

Lunds stad. Vattenverket
176
1875 - 1911
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. VATTENVERKET Lunds stads vattenverk tillkom vid mitten av 1870-talet. Dessförinnan fick lundaborna hämta sitt vatten ur egna brunnar, ett vatten som var av erkänt dålig kvalitet. Den bästa brunnen i Lund fanns i domkyrkans krypta. Önskemålet om en kommunal vattenledning kom tidigt upp hos stadsfullmäktige. Efter utredning fattades beslut därom 1871, och tre år senare kunde lundaborna öppna kranarna för rent och friskt vatten. Vattnet kom från vattentäkten i Rögle i Hardeberga socken. Vattentillförseln kompletterades med borrhål ned till den s. k. Alnarpsån, först vid Källby, där ett vattenuppfordringsverk togs i bruk våren 1907, och senare vid Prästberga, där verket blev färdigt 1923. Ett viktigt avtal i vattenfrågan träffade Lund 1944 med Malmö om samgående i vattentäkt från Vombsjön. En avgrening i Nevishög från ledningen Vomb-Malmö till Lunds vattenverk i Källby blev färdig 1948. Efterhand som hushöjderna ökade, blev det nödvändigt med en s.k. högtrycksreservoar, dvs. ett vattentorn. Ett sådant byggdes 1908-1910 på Smörlyckan i nordost efter ritningar av arkitekten Alfred Arwidius.

Placering

52

Länkar

Det finns inga länkar