Arkivbildare: Lunds kommun. Naturvårdsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Naturvårdsnämnden
82
1974 - 1979
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. NATURVÅRDSNÄMNDEN (1974-1979) Naturvårdsnämnden i Lunds kommun inrättades 1974 som kommunens naturvårdsorgan och hade till uppgift att som rådgivande och förslagsställande organ bevaka naturvårdsfrågor vid planering, administration och nyttjande av naturområden i Lunds kommun. Det ankom på nämnden att följa utvecklingen inom naturvårdens och det rörliga friluftslivets områden samt göra de framställningar inom dessa områden som fanns påkallade, samt att avgiva yttranden i ärenden rörande all översiktlig planering och i alla planer som berör naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen samt naturresursanvändning. Fr o m 1980 skedde en omorganisation till Park- och naturvårdsnämnden.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar