Arkivbildare: Lunds kommun. Musiknämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Musiknämnden
Kultur
80
1948 - 1975
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. MUSIKNÄMNDEN (1948-1975) Tillkomst: 1947-06-13, Stadsfullmäktiges protokoll paragraf 195, bilaga 113. Ledamöterna K G Ljunghill och Folke Jönsson motionerade om utredning av frågan om kommunal musikundervisning och anställandet av en kommunal musikledare. Anledningen till motionen var att de elever som skulle gå ut folkskolan under 1948 och som erhållit musikundervisning i skolan skulle erhålla möjlighet att fortsätta undervisningen inom musikområdet. Visserligen fanns möjlighet att fortsätta musicerandet, men då endast som medverkande i skolorkestern, någon individuell kommunal musikundervisning kunde ej erbjudas. I motionen framhölls dessa fem punkter: 1. Skapandet av en ungdomsorkester och en musikskola för ungdom, där de från folkskolan avgående musikeleverna kunde tas om hand och få fortsatt utbildning under några år. 2. Skapandet av en folkorkester såsom en påbyggnad av ungdomsorkestern. 3. Bildandet av en ungdomssångkör och en folkkör. 4. Tillsättandet av ett kommunalt organ, förslagsvis kallat Musiknämnd för ledningen och organiserandet av här berörd verksamhet. 5. Anställandet av en kommunal musikledare. 1948-06-11, Stadsfullmäktiges protokoll § 183, med bilagorna 48 och 100: Stadsfullmäktige beslutade att anordna kommunal musikverksamhet enligt utredning, att tillsätta en kommunal musiknämnd samt att godkänna tillsättandet av en kommunal musikledare. 1948-10-29, till stadsfullmäktige anmäldes från musiknämnden, att till ordförande resp. vice ordförande utsetts överläraren K G Ljunghill och tandläkaren R Helmer. Musik-och instrumentalundervisningen i Lund kom således att få följande organisation: A) Lunds skolors frivilliga instrumentalundervisning. Huvudman: Lunds skolstyrelse (elevantal 1971: 1.359.) B) Lunds kommunala musikskola med konservatorielinjer samt konsertverksamhet och sommarkurser(t ex Nordiska Ungdomsorkestern). Huvudman: Lunds musiknämnd (elevantal 1971: Musikskola:131, konservatorielinjer:63). Nordiska Ungdomsorkestern Lund startade 1951 på initiativ av dåvarande kommunale musikledaren John Fernström. Målsättningen var att låta musikstuderande ungdomar från hela Norden komma samman under en sommarmånad i Lund för att uppleva att spela i en riktigt stor symfoniorkester. Även möjlighet till solistiska framträdanden med orkester samt kammarmusik var viktiga inslag under kursen. Under hela 1960-talet fanns även mästarkurser i violin, piano och sång kopplade till denna sommarkurs. Även dirigentkurser och kurser för kommunala musikledare var aktuellt. Under 1970-talet och vidare in på 1980-talet fanns ett berikande samarbete med Institutet för Rikskonserter. Detta resulterade i att framstående dirigenter kunde engageras (Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste m. fl.). Orkesterns numerär var redan från starten minst 100 deltagare från samtliga nordiska länder. Huvudman för verksamheten var musiknämnden. Den kommunale musikledaren (Kjell-Åke Bjärming) hade det musikaliska och organisatoriska ansvaret. Varje år gavs ett prospekt ut om verksamheten som inbjudan att anmäla sig till Nordiska Ungdomsorkestern. Kursavgift och resa till och från Lund erlade deltagarna själva. Orkestern gav under kurstiden ca 8-10 offentliga konserter i form av symfonikonserter, kammarmusikkonserter och friluftskonserter. Musiknämnden upphörde med sin verksamhet den 30 juni 1975 och i dess ställe inträdde den nybildade Musik- och teaternämnden.

Placering

69

Länkar

Det finns inga länkar