Arkivbildare: Lunds kommun. Musik- och teaternämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Musik- och teaternämnden
Kultur
79
1975 - 1991
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. MUSIK-OCH TEATERNÄMNDEN (1975-1991) Nämnden inrättades den 1 juli 1975 och övertog då tidigare teaterkommitténs och musiknämndens arbetsuppgifter. Dessa uppgifter var att främja Lunds musik-och teaterliv, vilket har skett främst genom driften av Lunds stadsteater, inrymd i Föreningen Folkets Hus lokaler vid Kiliansgatan, samt genom att leda verksamheten med Kommunala Musikskolan, Stadsorkestern, Ungdomsorkestern, Nordiska Ungdomsorkestern och andra musikarrangemang. Strax efter nämndens inrättande i juli 1975 anställdes Ingvar Svensson som chef för nämndens förvaltning och Lunds stadsteater. Ansvarig för arbetet med stadens orkestrar var under många år Kjell-Åke Bjärming. 1992 bildade musik-och teaternämnden tillsammans med konsthallsnämnden och kulturstödsnämnden kulturnämnden, som i sin tur omorganiserades fr. o m 1996 till kultur- och fritidsnämnd. Nordiska Ungdomsorkestern Lund startade 1951 på initiativ av dåvarande kommunala musikledaren John Fernström. Målsättningen var att låta musikstuderande ungdomar från hela Norden komma samman under en sommarmånad i Lund för att uppleva att spela i en riktigt stor symfoniorkester. Även möjlighet till solistiska framträdanden med orkester samt kammarmusik var viktiga inslag under kursen. Under hela 1960-talet fanns även mästarkurser i violin, piano och sång kopplade till denna sommarkurs. Även dirigentkurser och kurser för kommunala musikledare var aktuellt. Under 1970-talet och vidare in på 1980-talet fanns ett berikande samarbete med Institutet för Rikskonserter. Detta resulterade i att framstående dirigenter kunde engageras (Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste m fl). Orkesterns numerär var redan från starten minst 100 deltagare från samtliga nordiska länder (några namn att nämna är Arve Tellefsen, violin och Frans Helmerson, cello). Sven-Erik Bäck och Siegfried Naumann är tonsättare som fört in den nutida musiken i Nordiska Ungdomsorkestern. Huvudman för verksamheten var musik- och teaternämnden. Den kommunale musikledaren i kommunen, Kjell-Åke Bjärming, hade det musikaliska och organisatoriska ansvaret. Varje år gavs ett prospekt ut om verksamheten som inbjudan att anmäla sig till Nordiska ungdomsorkestern. Kursavgiften och resan till och från Lund erlades av deltagarna själva. Orkestern gav under kurstiden ca 8-10 offentliga konserter i form av symfonikonserter, kammarmusikkonserter och friluftskonserter. Förutom konserter i Lund och inom Malmöhus landstingsområde har gästspel förekommit i Tivoli konsertsal i Köpenhamn. Verksamheten Nordiska ungdomsorkestern kan räknas som en av de äldsta verksamheterna av detta slag i Norden. Musik- och teaternämndens verksamhet upphörde den 31 december 1991 för att därefter efterträdas av kulturnämnden.

Placering

162

Länkar

Det finns inga länkar