Arkivbildare: Lunds kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
78
1983 - 1993
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN (1983-1993) Hälsovårdsnämnden bestod under den här tiden av en förvaltningschef tillika stadsläkare, kansli, allmänhygienisk avdelning, miljövårdsavdelning, livsmedelsteknisk avdelning samt laboratorium. Verksamheten bestod bl. a. av bostadsinspektioner, inspektioner och kontroll av vattenkvalitet i kommunens 2 inomhusbad och 5 friluftsbad, föra statistik över allmänfarliga sjukdomar, informera om hälso- och miljövårdsfrågor i skolor, bedriva livsmedelskontroll. Vid laboratoriet utfördes mikrobiologiska och kemiska undersökningar. Radon, bilavgaser och buller var tre andra områden som följdes upp. Vattenvård av åar, renhållning, avfallshantering och skadedjursbekämpning samt infångande och avlivande av herrelösa djur var andra sysslor. Slutligen anvarade man för kontroller av miljöfarligt avfall, transporter av farligt gods, förekomst av bekämpningsmedel samt slutligen agerade i djurskyddsärenden (djurplågeri). 1983-07-01 namnändrades hälsovårdsnämnden till miljö- och hälsoskyddsnämnden till följd av den nya hälsoskyddslagen som trädde i kraft 1982-12-09. Tidigare arkivbildare: Lunds stad. Hälsovårdsnämnden 1848-1970. Lunds kommun. Hälsovårdsnämnden 1971-30 juni 1983. Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkade under tiden 1 juli 1983 - 31 december 1993, för att 1994 ersättas av miljönämnden.

Placering

32

Länkar

Det finns inga länkar