Arkivbildare: Lunds kommun. Medaljnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Medaljnämnden
77
1954 - 1991
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. MEDALJNÄMNDEN (1954-1991) Frågan om instiftande av ett Lunds stads förtjänsttecken förekom första gången i fullmäktige den 16 juni 1950, § 158, varvid drätselkammaren föreslog instiftande av en förtjänstmedalj. Frågan kom att skjutas på framtiden och det var åter uppe på dagordningen den 25 maj 1951, § 105 och därefter den 23 januari 1953, § 12, på vilket möte frågan skickades tillbaka till drätselkammaren för en ny utredning. Till slut kunde fullmäktige besluta på sammanträdet den 20 november 1953, § 341, att fr. o m den 1 januari 1954 låta ”bestämmelser rörande utdelning av ett Lunds stads förtjänsttecken eller minnesgåva” träda i kraft, samt ”att uppdraga åt den i bestämmelserna angivna särskilda nämnden att till stadsfullmäktige avgiva slutligt förslag till förtjänsttecknets utseende”. Det var hovjuvelerare Wiven Nilssons förslag till Lunds stads förtjänsttecken i form av en medalj som 1954 antogs av stadsfullmäktige efter rekommendation av medaljnämnden. Medaljnämnden lades ner 1991 och kommunfullmäktige övertog arbetsuppgifterna.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar