Arkivbildare: Lunds kommun. Kulturstödsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kulturstödsnämnden
Kultur
75
1983 - 1991
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KULTURSTÖDSNÄMNDEN (1983-1991) inrättades den 1 januari 1983 och ersatte då konstnämnden (1951-1982), kulturstipendienämnden (1961-1982) och kulturdelegationen. Kulturstödsnämnden hade till uppgift att främja och utveckla kulturlivet i kommunen och att ta initiativ till kulturella verksamheter som inte föll under annan nämnd. Nämnden var kontaktorgan gentemot föreningar och andra sammanslutningar inom kulturområdet och fördelade de medel som ställts till dess förfogande som stöd till kulturverksamheten i kommunen. Nämnden delade ut kulturstipendier och kulturpriser samt svarade för konstinköp och utsmyckningsärenden. Den ansvarade även för vård, dokumentation och utlåning av kommunens konstverk. Nämnden var remissinstans i kulturella frågor. Kulturstödsnämnden upphörde i och med 1991 års utgång, då den fr. o m 1992 bildade kulturnämnden tillsammans med konsthallsnämnden och musik- och teaternämnden.

Placering

27

Länkar

Det finns inga länkar