Arkivbildare: Lunds kommun. Kulturstipendienämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kulturstipendienämnden
74
1962 - 1982
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KULTURSTIPENDIENÄMNDEN (1962-1982) I stadsfullmäktiges protokoll den 15 december 1961, § 391 med bilaga nr 285 framlades en motion om instiftande av ett Lunds stads kulturstipendium m m av Fredrik Ståhlberg (s) och Malte Ragnarsson (s). Stadsfullmäktige beslöt att fr. o m 1 januari 1962 instifta Lunds stads kulturstipendier och i anslutning därtill antaga föreliggande förslag till reglemente för sådana stipendier, samt att ställa till förfogande ett reservationsanslag för år 1962 å 10.000 kronor för utdelning av stipendier. Utdrag ur reglementet: 1.Lunds stads kulturstipendier skola utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, bildande konst, teater, koreografi, fotokonst, konsthantverk och därmed jämförbara områden. Stipendium må endast tilldelas person, som är bosatt i Lund eller som har annan särskild anknytning till staden. 1982 beslutade kommunfullmäktige att slå samman kulturstipendienämnden, konstnämnden och kulturdelegationen, vilka fr. o m den 1 januari 1983 bildade den nyinrättade kulturstödsnämnden.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar