Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Folkskolan/ Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Folkskolan/ Folkskolestyrelsen
528
1932 - 1951
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. FOLKSKOLAN/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är därför som konsekvens av ovanstående delat mellan kyrkoarkivet och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet finns arkiverat på Riksarkivet/ Landsarkiven. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Södra Sandby kommuns folkskolor administrerades t o m 1931 av det kyrkliga skolrådet. Fr o m 1932 övertog den kommunala folkskolestyrelsen ansvaret som myndighet för folkskolorna.

Placering

101

Länkar

Det finns inga länkar