Arkivbildare: Enskilt arkiv. Vänortsföreningen Lund-Nevers

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Vänortsföreningen Lund-Nevers
311
1980 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. VÄNORTSFÖRENINGEN LUND-NEVERS Måndagen den 22 maj 1967 i Lunds universitets aula tecknades ett vänskapsavtal mellan städerna Lund och Nevers. I det korta avtalet på en sida står bl a "Som en ny länk i kedjan av Förenade Städer kommer detta första fransk-svenska broderskap att stärka de kulturella och ekonomiska banden mellan de båda nationerna och bidraga till upprätthållandet av Fred i Frihet.” Det var genom det lundensiska storföretaget Alfa-Lavals etablering i Nevers efter andra världskriget som kontakterna mellan Lund och Nevers skapades. Vänortsföreningen Lund-Nevers (Amicale Nevers-Lund) bildades 1980 och den 5 maj 1981 höll Vänortsföreningen Lund-Nevers sitt första konstituerande styrelsemöte. Föreningen blev därmed Lunds första utomnordiska vänortsförening. Vänortsföreningens mål är att på ett bredare plan förverkliga intentionerna i vänortsfördraget mellan kommunerna. Vänortstanken innebär att så många grupper som möjligt: föreningar, organisationer, företag, institutioner, privatpersoner m m skall ha kontakt och utbyte med varandra. Ungdomsutbyten ägde länge rum. På 1990-talet fanns ett välfungerande gymnasistutbyte i föreningens regi, där varje år 20 gymnasieelever från Lund fick tillbringa en vecka i gymnasieskolor i Nevers och vice versa. Kulturutbyten mellan vänorterna blev redan från början ett viktigt inslag i föreningens verksamhet. Konstnärer och författare, körer och orkestrar, dans-, teater-, sång- och musikgrupper, arkitekter och spetsknypplerskor har under åren lopp deltagit i diverse tävlingar, utställningar och kulturarrangemang. Idrottsutbyten och tävlingar i bl a rugby, boule, judo och gymnastik har ofta förekommit mellan olika idrottsföreningar. 2019 hade föreningen cirka 120 medlemmar.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar