Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Familjebidragsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Familjebidragsnämnden
526
1940 - 1951
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN I sociala försvarsberedskapskommitténs betänkande (SOU 1939:26) föreslogs att familjeunderstöden, då kallade familjebidrag, både skulle fastställas och betalas ut av kommunala organ. Verksamheten reglerades genom lag av den 13 april 1940 om familjebidragsnämnd, SFS 1940:223 (krigsfamiljebidragsförordningen) och 1940:423 (fredsfamiljebidragsförordningen). Enligt den första skulle i varje kommun finnas en familjebidragsnämnd. Om inte särskild nämnd tillsattes, kunde annan nämnd fullgöra uppgifterna. Verksamheten finansierades till största delen genom statsbidrag. Enligt Kungl. Maj:ts cirkulär den 13 april 1940 om tillämpning av de nya reglerna skulle varje kommun tillsätta en familjebidragsnämnd att ansvara för familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring. Kommunalnämnden i Södra Sandby beslöt den 22 april 1940 § 1, att åtaga sig uppdraget som familjebidragsnämnd i enlighet med lagen om familjebidragsnämnd.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar