Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Civilförsvarsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Civilförsvarsnämnden
Inkvarteringsnämnden 1940-1944
524
1944 - 1951
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN Den 1 januari 1944 trädde civilförsvarslagen (SFS 1944.536) i kraft och ersatte den tidigare luftskyddslagen från 1937 (SFS 1937:504). Enligt civilförsvarslagen var varje kommun tvungen att inrätta en civilförsvarsnämnd. Civilförsvarsverksamheten hade till uppgift att vid väpnade angrepp på Sverige skydda och rädda civilbefolkningen. Kommunerna skulle enligt civilförsvarslagen bland annat svara för skyddsrum och underhålla reservanordningar för vatten, gas och el med mera. Civilförsvarsområdena leddes av en civilförsvarschef som utsågs av länsstyrelsen. Civilförsvarsnämnden i Södra Sandby tillsattes av kommunalfullmäktige den 10 september 1944 § 21 i enlighet med 1944 års civilförsvarslag.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar