Arkivbildare: Enskilt arkiv. Sankt Knuts Gille i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Sankt Knuts Gille i Lund
Knutsgillet
305
1256 -
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. SANKT KNUTS GILLE I LUND Under medeltiden uppstod gillena som brödraskap med inbördes understöd som huvudsaklig uppgift. I det medeltida Danmark var flera av dessa gillen helgade åt S:t Knut. Det råder dock stor osäkerhet om vilken S:t Knut det gäller - det är Knut den Helige (död 1086) eller han brorson Knut Lavard (död 1131) som fått ge namn åt gillena. Knutsgillenas existens är belagd från 1100-talets senare del. Knutsgillena utgjorde brödraskap för handelsmän, och tillsammans kom gillena att bilda en handelskoncern som bedrev handel kring Östersjön. Den 7 september 1256 sammanträdde alla knutgillenas åldermän i Skanör och antog gemensamma stadgar för alla gillena. Knutsgillet i Lund tillhörde de fåtal gillen som överlevde när de flesta andra försvann i början på 1500-talet. 1559 skänkte gillesbröder en Knutsklocka till Lunds domkyrka och 1586 fastställde man nya stadgar. Stadgarna visar att gillet i Lund stod i full blom. Mycket i stadgarna var oförändrat från de medeltida, medan annat var utformat i enlighet med den nya tidens krav. Gillet övergick nu från att vara handelsgille till att vara ett sällskapsgille. På programmet stod vid denna tid fågelskjutning och majgrevefest. Genom fågelskjutningen kom också fågeln (papegojan) att bli gillets symbol. Knutsgillet i Lund överlevde även de svårigheter som de svensk - danska krigen på 1600- och 1700-talen gav Lund och dess invånare. I början av 1800-talet kom också akademikerna med i gillet, bland dem Esaias Tegner och C A Agardh. På 1830-talet tog Knutsgillet initiativet till uppförande av ett stadshus i Lund (se Stadshusbolagets arkiv). Gillets brödrastämma firas den 4 januari, följt av Ola Toddysamkvämet. Årligen firas gillets högtidsdag den 13 januari med knutsbal, och i maj / juni hålls papegojeskjutning med pil och båge, vanligtvis på något av de skånska slotten. Äldsta handlingen i arkivet är gillets stadgar från 1586. Äldsta bevarade protokollet är från 1694. Litteratur om Knutsgillet: Sankt Knuts Gille, av Lauritz Weibull, Malmö 1956. Sankt Knuts Gille i Lund, 1586 års skrå, Lund 1986. Sankt Knut och Lundabygden under nio sekler, av Kurt Wallin och Anders Bruzelius, Lundabygdens sparbanks årsredovisning 1985.

Placering

182

Länkar

Det finns inga länkar