Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Sockenstämman

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Sockenstämman
515
? - ?
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. SOCKENSTÄMMAN Sockenstämma var det högsta beslutande organet i en socken under den tid som socknen var en administrativ enhet, alltså fram till 1862 års kommunalförordningar, då socknen delades i en kyrklig och en borgerlig kommun. Ett separat kyrkoråd hade inrättats 1817, och kommunalreformen 1862 innebar i praktiken bara att sockenstämman bytte namn till kommunalstämma. Protokoll och andra dokument efter Södra Sandby sockenstämma förvaras huvudsakligen i kyrkoarkivet som återfinns hos landsarkivet i Lund, men enstaka dokument kan finnas i kommunarkivet. I Södra Sandbys fall beroende på att man bundit in kommunalstämmans och sockenstämmans protokoll i samma volymer.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar