Arkivbildare: Gödelövs kommun. Styrelsen för Gyllenkrokska och Hagmanska gravfonderna

Grunduppgifter

Gödelövs kommun. Styrelsen för Gyllenkrokska och Hagmanska gravfonderna
514
1896 - ?
  • 128100021 Gödelövs kommun 1863-1951
GÖDELÖVS KOMMUN. STYRELSEN FÖR GYLLENKROKSKA OCH HAGMANSKA GRAVFONDERNA. Vid kommunalstämman i Gödelöv den 1 maj 1896 tillsattes en kommitté på 3 personer från kommunalnämnden jämte församlingens pastor för att i enlighet med friherrinnan Ulrika Gyllenkroks testamente omhänderha den av henne inrättade gravfonden för att vårda herrskapet Gyllenkroks gravställe samt av det som däröver återstod skulle användas till socknens arbetsinrättning. Vid Gyllenkrokska gravfondens styrelsesammanträde den 22 december 1917 överlämnades till styrelsen av kommunalnämnden i Gödelöv fru Mathilda Ericssons f. Hagmans tillskott (600 kr) till hennes föräldrars, förre kommunalordföranden Nils Hagman och hans hustru Josefina Hagman, född Frick i Ettarp, donation av den 24 december 1855 (å 100 riksdaler Banco 150 kronor), vilken donation härvid även övertogs av den Gyllenkrokska gravfondens styrelse. Räntan på kapitlet skulle användas till underhåll av Fru Mathilda Ericssons föräldrars och syskons gravställe å Gödelövs kyrkogård. I fortsättningen benämndes styrelsen för Gyllenkrokska gravfonden för ”styrelsen för Gyllenkrokska och Hagmanska gravfonderna”.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar