Arkivbildare: Gödelövs kommun. Pensionsnämnden

Grunduppgifter

Gödelövs kommun. Pensionsnämnden
512
1914 - 1951
  • 128100021 Gödelövs kommun 1863-1951
GÖDELÖVS KOMMUN. PENSIONSNÄMNDEN Lagen om pensionsförsäkring (SFS 1913:120) stadgade att varje socken (kommun) på landet samt varje stad eller köping skulle utgöra ett pensionsdistrikt. I detta skulle finnas en pensionsnämnd med av länsstyrelsen utsedd ordförande, medan kommunalstämman utsåg övriga ledamöter. Vid kommunalstämma den 13 oktober 1913 § 1 valdes med anledning av skrivelse från Kungl. Maj:ts Befallningshavande om val av pensionsnämnd fyra ledamöter och fyra suppleanter för fyra år i Gödelövs pensionsnämnd. Från 1940 utsågs alla ledamöter i pensionsnämnd av länsstyrelsen, men pensionsnämnd räknades ändå som en kommunal arkivbildare. Pensionsnämnden prövade ansökningar och beslutade om sökandena hade rätt till pension eller understöd. Beslut kunde överklagas till Kungliga Pensionsstyrelsen, som fastställde beloppen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar