Arkivbildare: Gödelövs kommun. Nykterhetsnämnden

Grunduppgifter

Gödelövs kommun. Nykterhetsnämnden
511
1932 - 1951
  • 128100021 Gödelövs kommun 1863-1951
GÖDELÖVS KOMMUN. NYKTERHETSNÄMNDEN 1910 föreslog fattigvårdslagstiftningskommittén att en lag för behandling av alkoholister skulle införas. Tillämpningen av lagen skulle enligt förslaget handhas av kommunerna men inte av särskilda för denna uppgift inrättade organ, utan av organ som hade andra uppgifter; kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd samt förmyndare och polismyndighet. Svenska Läkarsällskapet och nykterhetskommittén ansåg att nykterhetsfrågorna skulle handhas av ett speciellt kommunalt organ, vars uppgift var att bekämpa alkoholmissbruket och att utöva förebyggande verksamhet. Nykterhetskommittén betonade i sitt yttrande angelägenheten av att kommunerna fick tillfälle att inrätta en särskild nämnd för alkoholistvården. 1913 beslöt riksdagen att en kommunal myndighet skulle inrättas för att främja nykterheten och ta hand om alkoholister. Kommunerna fick välja mellan att tillsätta en nykterhetsnämnd eller låta fattigvårdsstyrelsen fungera som sådan (SFS 1913:102). Gödelövs kommun valde att låta fattigvårdsstyrelsen även utgöra nykterhetsnämnd. Vid extra kommunalstämma i Gödelöv den 19 juni 1932, § 2, utsågs fattigvårdsstyrelsens ordförande att även vara ordförande och föredragande i Gödelövs nykterhetsnämnd 1932-35.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar