Arkivbildare: Gödelövs kommun. Civilförsvarsnämnden

Grunduppgifter

Gödelövs kommun. Civilförsvarsnämnden
505
1945 - 1949
  • 128100021 Gödelövs kommun 1863-1951
GÖDELÖVS KOMMUN. CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN Den 1 januari 1944 trädde civilförsvarslagen (SFS 1944.536) i kraft och ersatte den tidigare luftskyddslagen från 1937 (SFS 1937:504). Enligt civilförsvarslagen var varje kommun tvungen att inrätta en civilförsvarsnämnd. Civilförsvarsverksamheten hade till uppgift att vid väpnade angrepp på Sverige skydda och rädda civilbefolkningen. Kommunerna skulle enligt civilförsvarslagen bland annat svara för skyddsrum och underhålla reservanordningar för vatten, gas och el med mera. Civilförsvarsområdena leddes av en civilförsvarschef som utsågs av länsstyrelsen. Vid 3:e ordinarie kommunalstämman i Gödelöv den 17 december 1944 § 6 valdes ledamöter till civilförsvarsnämnden. 1944 års civilförslagslag ersattes av en ny 1964 (SFS 1960:74). Den nya lagen innebar bland annat att antalet civilförsvarsområden minskade i landet och att civilförsvarschefernas uppgifter i fredstid överfördes till länsstyrelsernas civilförsvarssektioner.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar