Arkivbildare: Gödelövs kommun. Friherrinnan Ulrika Gyllenkroks arbetsinrättning

Grunduppgifter

Gödelövs kommun. Friherrinnan Ulrika Gyllenkroks arbetsinrättning
503
1889 - 1919
  • 128100021 Gödelövs kommun 1863-1951
GÖDELÖVS KOMMUN. FRIHERRINNAN ULRIKA GYLLENKROKS ARBETSINRÄTTNING Vid kommunalstämman den 29 januari 1889 i Gödelöv utsågs en styrelse för friherrinnan Ulrika Gyllenkroks arbetsinrättning. Friherrinnan Ulrika Gyllenkrok hade till Gödelövs kommun testamenterat medel, som utgjorde halva löseskillingen å byggnaderna Gustavshill. Man beslöt att använda kapitalet i och för en arbetsinrättning i socknen. Styrelsens ledamöter valdes för fyra års tid och denna inrättning skulle skötas utom fattigvården med egna protokoll och räkenskaper. Till arbetsinrättningen intogs fattiga kvinnor, företrädesvis änkor som arbetade med vävning, syarbete och stickning. Följande utdrag ur kommitténs för arbetsinrättningen protokoll den 1 februari 1892 speglar tidsandan: Sedan sista sammanträde har en af inrättningens arbeterskor dött, nämligen Hustrun Hanna Nilsdotter å Nr 23 Gödelöf, hvadan de bör erindra oss alla, att idag sitta vi här, men i morgon eller innan nästa sammanträde kunna vi ock vara döda, någon af de här församlade, derföre betänk och sätt din lit till honom, som allt styr, att den icke komma oss oförberedda, utan tänka som hvarje stund vore den sista. Henne önska vi den rolighet, som står Guds folk tillbaka. Hon strykes nu ut i våra handlingar, hvem dernäst efter blifver, vete vi ännu ej. I årsberättelsen för 1915 står följande att utläsa: Antalet inskrivna kvinnor var 12 stycken. Arbetsmaterialet har i likhet med föregående år utgjorts av lin och ull. För att uppmuntra arbetsamheten har arbetspriserna höjts med 50-60 %, så att Blångarn (grov linneväv) betalas med 32 öre per hg Lärft betalas med 40 öre per hg Vitt ullgarn betalas med 35 öre per hg Grått ullgarn betalas med 42 öre per hg Stickning av ullstrumpor betalas med 1,50 kr paret Stickning av halvstrumpor betalas med 1,20 kr paret Stickning av fingervantar betalas med 1 kr paret Stickning av körvantar betalas med 0,75 kr paret Stickning av bälgvantar betalas med 0,50 kr paret Utöver detta har utbetalats 5 kr i månaden till en del samt vid särskilda tillfällen under den svåraste tiden, särskilt till änkorna, bidrag till stenkol, torv och ved… Sista anteckningen i arkivet är i en dagbok (kassabok) från 1918.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar