Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lundbergs, Olof, reseunderstödsfond

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lundbergs, Olof, reseunderstödsfond
302
1877 - 1940
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LUNDBERGS, OLOF, RESEUNDERSTÖDSFOND Fonden bildades enligt testamentsbestämmelser 1877 av traktören Olof Lundberg, "Ola Toddy", som tjänat sin förmögenhet på bryggeri-, hökeri- och krogrörelse i fastigheten på Stora Södergatan nr 19 vid korsningen med Lilla Tvärgatan. Olof Lundberg föddes i Lund den 19 april 1808. Hans föräldrar var extra akademivaktkarlen Anders Olsson och dennes hustru Bengta Olsdotter. Fadern dog redan när Olof var 1 ½ år, den 17 oktober 1809. I två år var Bengta änka. Därefter gifte hon om sig den 26 april 1811 med extra vaktkarlen vid akademien, Jöns Gunnarson Lundberg. Föräldrarna lyckades köpa fastigheten på Stora Södergatan 19 vid en auktion den 4 juli 1821. Jöns Lundberg tog avsked från sin vaktkarlsbefattning och inlade istället ansökan om burskap som hökare, vilket beviljades Efter föräldrarna övertog Olof Lundberg såväl hökeri som bryggeri och krogrörelse. Med åren byggde han upp en ansenlig förmögenhet. Fyra dagar före sin död den 12 juni 1877, upprättade Olof Lundberg ett testamente, i vilket han skänkte större delen av som kvarlåtenskap till välgörande ändamål. Som sista punkt i testamentet beslutade Lundberg ”att min återstående förmögenhet skall öfverlämnas till Styrelsen för Lunds Stads Understödsförening, för att intill dess annorledes kan blifva bestämdt, under dennas vård och inseende särskildt förvaltas på det att så fort ske kan ränta å detta kapital…må såsom reseunderstöd årligen kunna utdelas åt en eller flera sedige med goda vitsord om flit och framstående arbetsduglighet försedde handtverksarbetare här i staden, hvilka efter slutad lärotid här i staden önska att i främmande land förvärva sig ökade insigter.” 1928 ändrades villkoren av Kungl. Maj:t till att understöd från fonden kunde ges även till förkovringsresor inom landet. Dock skulle utrikes studier prioriteras. Fondens kapital, som vid 1886 års början, då reseunderstöd första gången utdelades, uppgick till 69 487 kronor och 20 öre och hade vid slutet av år 1928 vuxit till 106 402 kronor och 49 öre. Ur fonden hade t o m år 1928 utdelats 190 reseunderstöd med sammanlagt 98 453 kronor och 81 öre. En bronstavla uppsatt av Hantverksföreningen på husväggen på Stora Södergatan 19 har texten ”HÄR BODDE TRAKTÖREN OLOF LUNDBERG, 1821-1877, FRÄMJARE AV HANTVERKET I LUND”. För vidare historik, se Theodor Tufvessons bok Olof Lundberg 1808-1877 från 1922.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar