Arkivbildare: Lyngby kommun. Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Lyngby kommun. Folkskolestyrelsen
Skolrådet 1929-1939
494
1940 - 1951
  • 128100022 Lyngby kommun 1863-1951
LYNGBY KOMMUN. FOLKSKOLAN/ SKOLRÅDET/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Administrationen för skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Lyngby kommuns (folk-) skolor administrerades t o m 1939 av det kyrkliga skolrådet som från 1940 övertogs av folkskolestyrelsen som ansvarig myndighet för (folk-) skolorna inom kommunen. Den efterträddes efter kommunreformen 1952 av Genarps storkommuns folkskolestyrelse.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar