Arkivbildare: Enskilt arkiv. Norra Vångalaget i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Norra Vångalaget i Lund
301
1797 - 1889
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. NORRA VÅNGALAGET I LUND Genom en överenskommelse den 13 juni 1797, träffad inför Kungl. Maj:ts. befallningshavande, beslutade stadens äldste, magistraten och representanter för Lunds universitets jurisdiktion att stadens fäladsmark (betesmark för boskap) skulle uppdelas. Vång är ett skånskt ord med betydelsen äng, inäga, öppet fält och liknande. Vångalag kan med en modernare benämning sägas vara en boskapsskötselns samfällighet. Nära 800 tunnland (4 000 000 m2) uppdelades i lotter om 2 tunnland och 18 1/2 kappland vardera (12 849 m2). Dessa fördelades på stadens numrerade hus och tomter. Lotterna uppdelades på två vångar, Norre Vång och Östre Vång. Jordägarna, alltså stadens samtliga enskilda fastighetsägare, bildade två sammanslutningar, kallade vångalag, vardera räknade ett 150- tal vångebröder och vardera med sin skråordning. Vardera laget höll en vångavaktare som hade att "dag och natt" vakta över vången och omhänderta lösa kreatur. Av Norra Vångalagets protokoll, som sträcker sig fram till 1884, inhämtar man, att ett nytt vångvaktarhus byggdes 1831 utanför stadens norra tull. Efterhand under 1800- talets andra hälft sammanslogs jordlotterna och lantegendomar uppstod. 1 tunnland = 5 000 m2 1 kappland = 1/32 tunnland = 154 m2

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar