Arkivbildare: Genarps kommun. Kommittéer

Grunduppgifter

Genarps kommun. Kommittéer
485
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS KOMMUN. KOMMITTÉER En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. Följande kommittéer finns i Genarps kommun: Ø Kommittén för inköp av koks och kol till kyrka, ålderdomshem och skolor i Genarp 1931. Ø Byggnadskommittén för brandstation i Genarp 1933. Ø Kommittén för byggande av kommunalhus i Genarp 1933-35, 1947.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar