Arkivbildare: Genarps kommun. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Genarps kommun. Hemhjälpsnämnden
479
1944 - 1951
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS KOMMUN. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Hemsystrar/ hemvårdarinnor som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar