Arkivbildare: Genarps kommun. Fortsättningsskolstyrelsen

Grunduppgifter

Genarps kommun. Fortsättningsskolstyrelsen
478
1920 - 1951
Genarp
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
GENARPS KOMMUN. FORTSÄTTNINGSSKOLSTYRELSEN Den 6-åriga folkskolan började 1842. På 1860-talet infördes möjligheten att läsa vidare i två år (åk 7-8) i den s.k. fortsättningsskolan. Fortsättningsskolan kallades även repetitionsskola, eftersom det handlade om att friska upp kunskaperna inför nattvardsläsningen. I fortsättningsskolan fick bara de barn gå som hade gått fullständig folkskolekurs. Fortsättningsskolan fick statsbidrag från 1877 men var frivillig till 1918. Enligt stadgan 1918:1001 skulle fortsättningsskolan befordra den medborgerliga bildningen och förbereda inför vidare yrkesutbildning. Det kunde finnas särskild styrelse för fortsättningsskola, kyrklig eller borgerlig, beroende på hur folkskolan styrdes. I Genarps kommun verkade en symbios mellan kyrka och kommun som styrelse för fortsättningsskolan, med kyrkoherden som ordförande och övriga fyra ledamöter från kommunen. Förslaget till reglemente för fortsättningsskolor inom Genarp hade först uppgjorts och antagits av kyrkostämman i Genarp för att därefter antagas av fortsättningsskolstyrelsen. Fortsättningsskolan kom att ersättas av realskolan/ samrealskolan under mitten av 1950-talet.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar