Arkivbildare: Stora Råby kommun. Råby polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Stora Råby kommun. Råby polisdistriktsförbund
467
1944 - 1951
Stora Råby
  • 128100004 Stora Råby kommun 1863-1951
STORA RÅBY KOMMUN. RÅBY POLISDISTRIKTSFÖRBUND Genom lag om polisväsendet av den 6 juni 1925 indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. Flera kommuner kunde ingå i ett polisförbund, alltså ett kommunalförbund, för att lösa polisfrågorna. Genom beslut den 16 december 1925 förordnade länsstyrelsen, att inom Lunds landsfiskalsdistrikt Hardeberga, Stora Råby, Bjällerups och Lunds landskommun skulle utgöra ett polisdistrikt, benämnt Hardeberga polisdistrikt. Hardeberga polisdistriktsförbund blev omorganiserat 1944 i och med att Lunds landsförsamling införlivades med Lunds stad och istället bildades Råby polisdistriktsförbund med Hardeberga, Stora Råby, Bjällerups, Vallkärra, Norra Nöbbelövs, Håstads och Odarslövs kommun. Antalet anställda var en ordinarie och en extra fjärdingsman (polisman). Råby polisdistriktsförbund upplöstes den 1 januari 1952 med anledning av det årets storkommunreform.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar