Arkivbildare: Stora Råby kommun. Pensionsnämnden

Grunduppgifter

Stora Råby kommun. Pensionsnämnden
466
1927 - 1951
Stora Råby
  • 128100004 Stora Råby kommun 1863-1951
STORA RÅBY KOMMUN. PENSIONSNÄMNDEN Lagen om pensionsförsäkring (SFS 1913:120) stadgade att varje socken (kommun) på landet samt varje stad eller köping skulle utgöra ett pensionsdistrikt. I detta skulle finnas en pensionsnämnd med av länsstyrelsen utsedd ordförande, medan kommunalstämman utsåg övriga ledamöter. Från 1940 utsågs alla ledamöter i pensionsnämnd av länsstyrelsen, men pensionsnämnd räknades ändå som en kommunal arkivbildare. Pensionsnämnden prövade ansökningar och beslutade om sökandena hade rätt till pension eller understöd. Beslut kunde överklagas till Kungliga Pensionsstyrelsen, som fastställde beloppen.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar