Arkivbildare: Stora Råby kommun. Folkskolan

Grunduppgifter

Stora Råby kommun. Folkskolan
465
1864 - 1951
Stora Råby
  • 128100004 Stora Råby kommun 1863-1951
STORA RÅBY KOMMUN. FOLKSKOLAN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet finns slutarkiverat på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började folkskolestyrelse inrättas på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar, såsom i t ex Stora Råby kommun, fanns skolrådet kvar till 1951.

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar