Arkivbildare: Lunds landsförsamlings kommun. Luftskyddsnämnden

Grunduppgifter

Lunds landsförsamlings kommun. Luftskyddsnämnden
458
1939 - 1943
Lund
  • 128100031 Lunds landskommun 1863-1943
LUNDS LANDSFÖRSAMLINGS KOMMUN. LUFTSKYDDSNÄMNDEN Under 1930-talet utvecklades länders flygvapen till att bli ett mycket effektivt och dödsbringande vapen i krig. I takt med flygvapnets utveckling behövde även luftförsvaret förstärkas och utvecklas. I Sveriges kommuner tillsattes särskilda luftskyddsnämnder med ansvar att skydda sina medborgare vid flygattacker mot städer och samhällen. Lunds Landsförsamlings luftskyddsnämnd var verksam 1939-1943 och hade som uppgift att försvåra eller begränsa verkningarna av anfall från luften. Enligt luftskyddslagen, SFS 1937:504, som trädde i kraft den 1 juli 1937 skulle landet delas in i luftskyddsområden. Dessa leddes av en luftskyddschef, som i regel var ortens polischef om inte länsstyrelsen bestämt annorlunda. För att följa luftskyddets planläggning och tillvarata kommunens intresse hade varje kommun rätt att tillsätta en särskild luftskyddsnämnd som antingen kunde sammanträda med länsstyrelsen eller luftskyddschefen. Nämnden skulle bestå av tre till fem personer. Under år 1944 blev Lunds Landsförsamlings kommun inkorporerad med Lunds stad och samma år ersattes luftskyddslagen av en civilförsvarslag, SFS 1944:536, vilket innebar att luftskyddsnämnd ersattes av civilförsvarsnämnd.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar