Arkivbildare: Lunds landsförsamlings kommun. Skolrådet/ Folkskolestyrelsen

Grunduppgifter

Lunds landsförsamlings kommun. Skolrådet/ Folkskolestyrelsen
Skolråd 1873-1939, folkskolestyrelse 1940-1943
457
1873 - 1943
Lund
  • 128100031 Lunds landskommun 1863-1943
LUNDS LANDSFÖRSAMLINGS KOMMUN. SKOLRÅDET/ FOLKSKOLESTYRELSEN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Administrationen för skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Lunds landsförsamlings kommuns folkskolor administrerades t o m 1939 av det kyrkliga skolrådet. Fr o m 1940 tog folkskolestyrelsen över som ansvarig myndighet för (folk-) skolorna inom kommunen.

Placering

88

Länkar

Det finns inga länkar