Arkivbildare: Lunds landsförsamlings kommun. Familjebidragsnämnden

Grunduppgifter

Lunds landsförsamlings kommun. Familjebidragsnämnden
455
1940 - 1944
Lund
  • 128100031 Lunds landskommun 1863-1943
LUNDS LANDSFÖRSAMLINGS KOMMUN. FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN (1940-1944) I sociala försvarsberedskapskommitténs betänkande (SOU 1939:26) föreslogs att familjeunderstöden, då kallade familjebidrag, både skulle fastställas och betalas ut av kommunala organ. Verksamheten reglerades genom SFS 1940:223 (krigsfamiljebidragsförordningen) och 1940:423 (fredsfamiljebidragsförordningen). Enligt den första skulle i varje kommun finnas en familjebidragsnämnd. Om inte särskild nämnd tillsattes, kunde annan nämnd fullgöra uppgifterna. Verksamheten finansierades till största delen genom statsbidrag. Enligt Kungl. Maj:ts cirkulär den 13 april 1940 om tillämpning av de nya reglerna skulle varje kommun tillsätta en familjebidragsnämnd att ansvara för familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring. Nämnden upphörde i och med inkorporeringen med Lunds stad 1944.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar