Arkivbildare: Lunds landsförsamlings kommun. Barnavårdsnämnden

Grunduppgifter

Lunds landsförsamlings kommun. Barnavårdsnämnden
454
1926 - 1943
Lund
  • 128100031 Lunds landskommun 1863-1943
LUNDS LANDSFÖRSAMLINGS KOMMUN. BARNAVÅRDSNÄMNDEN (1926-1943) Genom lagen om samhällets barnavård (1924:361), som trädde i kraft 1926, upphävdes 1902 års bestämmelser om barnavårdsnämnd och fosterbarnsnämnd, och borgerlig barnavårdsnämnd blev obligatorisk. Om Kungl. Maj:t så medgav kunde verksamheten skötas av Fattigvårdsstyrelse, som blev obligatorisk i kommunerna 1918. Till barnavårdsnämndens ansvarsområde hörde alla barn som vistades i kommunen, särskilt misshandlade, vanartade, sjuka och värnlösa. Barnavårdsnämnden från 1926 kunde alltså inte underlåta att göra något med hänvisning till att ett barn inte var folkbokfört i socknen. Den hade faktiskt ansvar för alla barn, och med barn avsågs personer upp till 18 år, alltså mycket äldre ungdomar än vad man tidigare räknat med, då 13-åringar ansågs kunna försörja sig själva efter avslutad folkskola. Lunds landsförsamlings kommun blev inkorporerad med Lunds stad 1944, varefter fortfarande aktuella barnavårdsärenden övergick till Lunds stads barnavårdsnämnd.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar