Arkivbildare: Sankt Peters Klosters kommun. Folkskolan

Grunduppgifter

Sankt Peters Klosters kommun. Folkskolan
450
1874 - 1913
Lund
  • 128102000 Sankt Peters klosters församling
SANKT PETERS KLOSTERS KOMMUN. FOLKSKOLAN De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar fanns skolråden kvar till 1951. Sankt Peters klosters kommuns folkskolor administrerades t o m 1913 av det kyrkliga skolrådet. Fr o m 1914 inkorporerades kommunen med Lunds stad, varvid Lunds folkskolestyrelse övertog administrationen av Sankt Peters klosters skolor.

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar