Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds lärarkrets av högre folkskolornas lärarförening

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds lärarkrets av högre folkskolornas lärarförening
295
1914 - 19??
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. LUNDS LÄRARKRETS AV HÖGRE FOLKSKOLORNAS LÄRARFÖRENING Lunds lärarkrets var en del av centralorganisationen Högre folkskornas lärarförening. Lokalkretsen i Lund grundades 1914 av Nils Lundahl, Johan Wilke och samtliga anställda vid Lunds högre folkskolor. På omslaget av kretsens protokollsbok anges dock föreningens namn till Lunds lärarkrets inom Sveriges kommunala ungdomsskolors lärareförening. Mötesprotokoll är från kretsens årsmöten 1914-1951 och återkommande ärenden är val till centralstyrelse, styrelsen ansvarsfrihet, inval av nya lokala medlemmar samt förslag och frågor från centralstyrelsen att ta ställning till. Större delen av diskussionerna ägnas åt undervisning och de gradvisa förändringar inom parallellskolesystemet som så småningom leder till den statliga enhetsskolan. Protokollen behandlar även utformning av högre folkskolans praktiska och teoretiska utbildning, läroplaner, skolböcker, införande av idrottsdagar och längre fram i tiden nya ämnen och praktiska färdigheter som maskinskrivning och stenografi. Andra frågor rör lärarnas löne- och tjänstgörningsförhållanden, pensionsålder för lärare och behov av vidareutbildning. År 1936 diskuterar kretsen förstatligandet av de kommunala högre folkskolorna och ett år senare röstar man för ändra namn till Praktiska mellanskolornas och Högre folkskolornas lärarförening. På centralorganisationens förfrågan 1949 röstar föreningen för anslutning till LR (troligen Läroverkslärarnas riksförbund, från 1964 namnändrad till Lärarnas riksförbund) och protokollen upphör efter 1951. Arkivet består av en protokollsbok för Lunds lärarkrets inom Sveriges kommunala ungdomsskolors lärareförening 1914-1951.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar