Arkivbildare: Västra Hoby kommun. Skolbiblioteksstyrelsen

Grunduppgifter

Västra Hoby kommun. Skolbiblioteksstyrelsen
Skolbiblioteket i Västra Hoby
447
1942 - 1951
Västra Hoby
  • 128100009 Västra Hoby kommun 1863-1951
VÄSTRA HOBY KOMMUN. SKOLBIBLIOTEKSSTYRELSEN Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Lagen SFS 1912:229 angående understödjande av folkbiblioteksverksamhet beviljade statsbidrag till folkbibliotek, och där skilde man på skolbibliotek och folkbibliotek. I och med möjligheten för kommunerna att söka och få statsbidrag till biblioteksverksamheten, inrättade många landskommuner, däribland Västra Hoby kommun, skolbibliotek med en biblioteksstyrelse som ansvarig för verksamheten. Detta skedde dock inte förrän 1942 i Västra Hoby kommun. Västra Hoby kommuns skolbibliotek drevs i liten skala av Västra Hoby skoldistrikt. Det var inhyst i ett "kommunalrum" i Krutmöllan. Öppettiderna 1942 var fredagar kl 13:30 - 14:30, d v s en timme i veckan. Ingen åldergräns nedåt fanns för att låna böcker. Efter 1952 års storkommunreform övertog Torns storkommun ansvaret för skolbiblioteket i Västra Hoby.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar