Arkivbildare: Västra Hoby kommun. Pensionsnämnden

Grunduppgifter

Västra Hoby kommun. Pensionsnämnden
446
1914 - 1951
Västra Hoby
  • 128100009 Västra Hoby kommun 1863-1951
VÄSTRA HOBY KOMMUN. PENSIONSNÄMNDEN Lagen om pensionsförsäkring (SFS 1913:120) stadgade att varje socken (kommun) på landet samt varje stad eller köping skulle utgöra ett pensionsdistrikt. I detta skulle finnas en pensionsnämnd med av länsstyrelsen utsedd ordförande, medan kommunalstämman utsåg övriga ledamöter. Från 1940 utsågs alla ledamöter i pensionsnämnd av länsstyrelsen, men pensionsnämnd räknades ändå som en kommunal arkivbildare. Pensionsnämnden prövade ansökningar och beslutade om sökandena hade rätt till pension eller understöd. Beslut kunde överklagas till Kungliga Pensionsstyrelsen, som fastställde beloppen.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar