Arkivbildare: Enskilt arkiv. Primär Immunbrist Organisationen, PIO

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Primär Immunbrist Organisationen, PIO
Immunbristföreningen Immunbristorganisationernas förening
228
1978 -
  • - - ---
ENSKILT ARKIV. PRIMÄR IMMUNBRIST ORGANISATIONEN, PIO Primär immunbrist är ett samlingsnamn på mer än 400 olika sjukdomar som leder till nedsatt immunförsvar hos människor. PIO är en riksförening som bildades 1978 i Lund av en mor till tre barn som alla dog i en svår immunbristsjukdom. Föreningen hette från början Immunbristorganisationernas förening. Den 17 mars 1984 skedde en namnändring till Immunbristföreningen. På föreningens årsmöte den 13 mars 1993 beslutades att föreningens nya namn skall vara Primär Immunbrist Organisationen. Tidigare namn ansågs vara för brett, som täckte mer än föreningens intresseområde. Enligt stadgarna är organisationens ändamål Ø att samla immunbristpatienter eller deras vårdnadshavare om de är underåriga samt andra personer, som är intresserade av immunbristpatienternas problem, i en organisation, som skall tillvarata patienternas intressen genom Ø att inom och utom organisationen utöva upplysande och rådgivande verksamhet Ø att genom sammankomster och personliga kontakter stödja patienterna och deras anhöriga Ø att företräda patienterna inför myndigheter och andra instanser Ø att verka för förbättringar i fråga om diagnos och terapi… Ø att verka för att patienternas ställning i förhållande till sjukvårdsapparaten stärks och härvidlag måna om att patienten har fullständig kontroll över den egna situationen Ø att verka för internationellt samarbete beträffande ovan nämnda punkter. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral och ekonomiska tillgångar skall användas enbart för ovanstående syften.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar