Arkivbildare: Vallkärra kommun. Vallkärra med flera socknars fadderortskommitté

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Vallkärra med flera socknars fadderortskommitté
437
? - 1946
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. VALLKÄRRA M FL SOCKNARS FADDERORTSKOMMITTÉ Bakgrund: Fadderortsrörelsen, det system med svenska ”bidragsgivande orter” (fadderorter, ursprungligen adoptivorter), som utvecklades under slutet av vinterkriget i Finland. En drivande kraft var Fredrik Ström, ordförande i Stockholms stadsfullmäktige och Svenska stadsförbundet. I februari 1940 godkände den svenska regeringen en hjälpverksamhetsplan för Finland. Från början ingick 51 orter i Finland och 51 i Sverige. I många svenska kommuner bildades under 1940-talet fadderortskommittèer för att hjälpa det finska folket, så även i Vallkärra kommun. Dessa lokala kommittèer ombildades ofta till föreningar, vilka sedan bildade länsföreningar inom respektive län. Malmöhus läns fadderortsförening bildades 1959 med landshövdingen som ordförande och biskopen som vice ordförande. Se även arkivet efter Föreningen för hjälp åt finska barn i Vallkärra.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar