Arkivbildare: Vallkärra kommun. Vallkärra med flera socknars erkända sjukkassa

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Vallkärra med flera socknars erkända sjukkassa
Torns kommuns erkända sjukkassa fr o m 1 juli 1950. Sjukkassa.
436
1932 - 1952
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. VALLKÄRRA M. FL. SOCKNARS ERKÄNDA SJUKKASSA Från 1870- och 1880-talet började frivilliga sjukkassor bildas. 1891 kom den första sjukkasselagen (SFS 1891:19), och enligt den gavs statliga förvaltningsbidrag till de sjukkassor som registrerade sig hos myndigheterna. SFS 1910:77 reglerade i detalj sjukkassornas verksamhet från 1911 och torde ha gällt de flesta kassor, eftersom de som hade över 100 medlemmar skulle registreras för att få statsbidrag enligt SFS 1910:78. Riksförsäkringsanstalten, som tillkom 1902, skulle utöva tillsyn. Från 1913 stödde staten de kassor som betalade understöd till kvinnor som fött barn och måste stanna hemma från arbete. SFS 1931:280 om erkända sjukkassor (ändrad 1937:340,342) trädde delvis i kraft 1932, men bestämmelser om sjukersättning först 1938. Sjukkassorna var då organiserade i centralsjukkassa och lokala sjukkassor, alltså ungefär samma system som Försäkringskassan sedan haft. Sjukkassorna betalade förutom sjukhjälp, sjukvårdsersättning, moderskapspenning och moderskapshjälp även bidragsförskott till barn (om inte fäder betalade) och barnbidrag, som på 1930-talet var ett slags pension till barn utan försörjare. 1947 kom lagen om allmän sjukförsäkring. Meningen var att den skulle träda i kraft 1950 men det blev inte förrän 1955. Inför storkommunreformen 1952 övergick sjukkassan den 1 juli 1950 till att benämnas Torns kommuns erkända sjukkassa (arkivnr 371).

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar