Arkivbildare: Vallkärra kommun. Vallkärra polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Vallkärra polisdistriktsförbund
435
1931 - 1943
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. VALLKÄRRA POLISDISTRIKTSFÖRBUND Genom lag om polisväsendet 6/6 1925 indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. Flera kommuner kunde ingå i ett polisförbund, alltså ett kommunalförbund, för att lösa polisfrågorna. På sammanträde den 21 september 1931 på Grand hotell i Lund beslutades om att bilda ett kommunalförbund för upprätthållande av polisverksamheten med kommunerna Håstad, Igelösa och Odarslöv. Gårdstånga, Vallkärra och Norra Nöbbelöv benämnt Vallkärra polisdistrikt. 1944 genomfördes en omorganisation av polisdistrikten. Vallkärra polisdistrikt upplöstes och i dess ställe bildades Råby polisdistrikt (-sförbund) med Hardeberga, Stora Råby, Bjällerups, Vallkärra, Norra Nöbbelövs, Håstads och Odarslövs kommuner.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar