Arkivbildare: Vallkärra kommun. Vallkärra, Stångby och Norra Nöbbelövs kommuners kommunalförbund för social hemhjälpsverksamhet

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Vallkärra, Stångby och Norra Nöbbelövs kommuners kommunalförbund för social hemhjälpsverksamhet
429
1945 - 1951
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. VALLKÄRRA, STÅNGBY OCH NORRA NÖBBELÖVS KOMMUNERS KOMMUNALFÖRBUND FÖR SOCIAL HEMHJÄLPSVERKSAMHET Hemvårdarinnor/ hemsystrar som skulle kunna rycka in vid husmors sjukdom började först anställas av de husmodersföreningar som bildades under och efter första världskriget. Enligt SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp. Kommunerna kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Hemhjälpsnämnden hade till uppgift att ha tillsyn över hemvårdarinnornas verksamhet. Länsstyrelsen godkände den 24 juli 1945 bildandet av ett kommunalförbund för handhavande av den sociala hemhjälpsverksamheten inom kommunerna Vallkärra, Stångby och Norra Nöbbelöv. Hemhjälpsförbundet upplöstes 1951 i samband med 1952 års kommunreform, då Vallkärra, Stångby och Norra Nöbbelövs kommuner m fl bildade Torns kommun.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar