Arkivbildare: Lyngby kommun. Hyby och Lyngby socknars kommunalförbund för brandväsendets ordnande

Grunduppgifter

Lyngby kommun. Hyby och Lyngby socknars kommunalförbund för brandväsendets ordnande
424
1941 - 1951
Lyngby
  • 128100022 Lyngby kommun 1863-1951
LYNGBY KOMMUN. HYBY OCH LYNGBY SOCKNARS KOMMUNALFÖRBUND FÖR BRANDVÄSENDETS ORDNANDE I kommunalfullmäktiges protokoll den 29 december 1940 § 7 tas frågan upp om bildandet av ett brandkårsdistrikt mellan Hyby och Lyngby kommuner. Det var länsstyrelsen i Malmöhus län som initierat frågan. En kommitté tillsattes för att utreda frågan. Vid fullmäktiges sammanträde den 6 april 1941 hade kommittén kommit med sitt utlåtande. Efter beslut i kommunalnämnden att Hyby och Lyngby skulle bilda ett kommunalförbund för handhavande av brandväsendet godkände fullmäktige detta förbund och antog dess förbundsordning. Två brandsprutor skulle stationeras på Klågerups gård. Brandförbundet upplöstes efter utgången av 1951 i samband med storkommunreformen 1952, då Lyngby kommun kom att ingå i Genarps (stor-) kommun och Hyby kommun kom att ingå i Bara (stor-) kommun.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar