Arkivbildare: Vallkärra kommun. Kommunalfullmäktige

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Kommunalfullmäktige
418
1934 - 1951
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. KOMMUNALFULLMÄKTIGE De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. I större landskommuner kunde man inrätta kommunalfullmäktige, dvs ett valt beslutande organ i stället för kommunalstämman, som bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. Före 1918 hade bara 33 landskommuner (av 2 498 st) inrättat kommunalfullmäktige som beslutande organ. Från 1918 skulle kommun med över 1 500 invånare ha kommunalfullmäktige. Från 1920 valdes kommunalfullmäktige vid allmänna val för 4 år, två år efter riksdagsvalet. Kommunalfullmäktige beslutade om nämndorganisation, budget, skatt m fl viktiga frågor. Enligt 1938:108 skulle kommunalfullmäktige inrättas i kommun med över 700 invånare, vilket bl a gällde för Vallkärra kommun, vars kommunalfullmäktige börjat sammanträda några år tidigare, 1934. Om invånarantalet sjönk under 700, kunde kommunen fortfarande ha kommunalfullmäktige, om inte kommunalstämman beslutade annorlunda. Även i kommun mindre än 700 invånare kunde kommunalstämman besluta att inrätta fullmäktige och överlämna beslutanderätten till dessa efter 4 år, alltså efter ett mellankommande val. Avsikten var att kommunalstämman skulle avskaffas, och enligt kommunallagen 1953:753, som gällde från 1955 var kommunalfullmäktige (från 1971 kommunfullmäktige) det beslutande organet; kommunalstämma nämndes då inte längre. Vallkärra kommunalfullmäktige upphörde 1951 i och med 1952 års storkommunreform, då Vallkärra kommun tillsammans med Håstads, Igelösa och Odarslövs, Norra Nöbbelövs, Stångby och Västra Hoby kommuner bildade Torns storkommun.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar