Arkivbildare: Enskilt arkiv. Helmer Christenssons foto-och pressklippsamling om Lund 1856-1977

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Helmer Christenssons foto-och pressklippsamling om Lund 1856-1977
284
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. HELMER CHRISTENSSONS FOTO-OCH PRESSKLIPPSAMLING OM LUND 1856-1977 Följande artikel skrevs i samband med att verkstadsförmannen vid Lunds gasverk, Helmer Christensson, gick i pension 1967. Artikeln är hämtad ur Sydsvenska Dagbladet den 9 januari 1967, skriven av signaturen W. W. och handlar om H C:s stora samlarintresse av Lundaminnen i text och bild. Rubriken på artikeln är ”Det gamla Lund i bilder. 100-tals klipp med texter”. Här följer ett utdrag ur texten: Att ha en hobby är också ett slags arbete, och för en pensionär kan det vara nästan en nödvändighet för välbefinnandet att inte helt koppla av allt jobb genom att ta igen sig. Till den mänskliga naturen hör väl en viss samlarinstinkt, och en sådan av det mycket sympatiska slaget har tydligen Helmer Christensson, Hallonstigen 5 i Lund blivit född med. Under flera decennier har han t ex samlat bilder från det Lund som gått, men hans samlarintresse har varit inriktat även på mycket annat, varom en hylla med klippböcker bär nogsamt vittne. Helmer Christensson belönades före jul av staden för sitt långa arbete i stadens tjänst, och nu bör han få bättre tid än förut att ägna sig åt sin samlargärning. Han är född i Lund vid Paradisgatan och minns husen och gårdarna däromkring, från sina pojkår, så när han bläddrar i sitt bildarkiv har han mycket att berätta. När han visar en bild av ”Fickens stall” i Tomegap, citerar han den gamla ramsan: ”När fru Fick fick Fick, fick Fick fru”… Det är svårt att slita sig från H C:s ”bilderböcker”, i vilka så gott som varenda sida har något av intresse att berätt om hur det såg ut i Lund, innan den stora omvandlingens tid började. Som den äkte samlare han är, har han mycket annat att visa, t ex sitt mycket omfattande klipparkiv med artiklar och notiser om vad sig i staden tilldragit jämte en stor samling personnotiser, ett helt porträttgalleri med nästan idel lundabor, kan man säga. Och så har han flera hundra bilder av svenska kyrkor jämte kortfattade uppgifter om dem insatta i sina klippböcker, 25 sammanlagt. Mycket annat i hans hem vittnar om hans samlariver. Unika bilder pryder även väggarna, och ett och annat utrymme gör intryck av hembygdsmuseum. Så nog har han mycket att intressera sig för, sedan han lämnat sin anställning i stadens tjänst. W. W.

Placering

90

Länkar

Det finns inga länkar