Arkivbildare: Vallkärra kommun. Kommunalstämman

Grunduppgifter

Vallkärra kommun. Kommunalstämman
417
1863 - 1951
Vallkärra
  • 128100007 Vallkärra kommun 1863-1951
VALLKÄRRA KOMMUN. KOMMUNALSTÄMMAN Kommunalstämman var mellan åren 1863 - 1954 det högsta beslutande organet i landskommuner och köpingar i Sverige med ett invånarantal under 1 500. Kommunalstämman bestod av samtliga röstberättigade i kommunen. De obligatoriska kommunala organen i landskommunerna från 1863 var kommunalstämman som beslutade och kommunalnämnden som verkställde. Kommunalstämmans röstberättigades rösträtt var graderad efter förmögenhet. Stora jordägare eller bolag kunde därför få ett dominerande inflytande i en kommun. För att minska denna dominans infördes 1909 en 40-gradiga skala i både lands- och stadskommuner som innebar att: Man fick röster i proportion till inkomsten För höga inkomster ökade röststyrkan långsammare Ett tak på 40 röster var satt För landskommuner gällde att ingen fick ha mer än 1/10 av kommunens röstetal Före år 1910 var det i stort sett bara män som hade rösträtt i kommunalval, och bara män var valbara. Även en del kvinnor hade rösträtt enligt 1862 års kommunallagar. Det var de som var myndiga, ogifta och hade egna inkomster över en viss nivå eller en viss egen förmögenhet. 1918 infördes allmän kommunal rösträtt. Till följd av kommunreformen 1952 försvann många av de minsta kommunerna och i 1953 års kommunallag som trädde i kraft 1955 utgick kommunalstämma helt och ersattes av kommunalfullmäktige.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar