Arkivbildare: Stångby kommun. Folkskolan/ Skolrådet

Grunduppgifter

Stångby kommun. Folkskolan/ Skolrådet
412
1842 - 1951
Stångby
  • 128100008 Stångby kommun 1863-1951
STÅNGBY KOMMUN. FOLKSKOLAN/ SKOLRÅDET De borgerliga primärkommunerna bildades 1863. Skolfrågorna fick ligga kvar hos kyrkan även efter 1863, och då kallades det beslutande och verkställande organet skolråd, där prästen var ordförande. Administrationen för skolan låg kvar inom kyrkan på landsbygden som längst t o m 1951. Folkskolans arkiv är i regel delade mellan kyrkoarkiven och kommunens arkiv. Betygs- och examenskataloger skrevs av lärarna, förvarades ute i skolorna och hamnade i kommunens arkiv på 1950-talet. De kyrkliga skolrådens protokoll, räkenskaper och korrespondens t ex om statsbidrag och ansökningar till lärartjänster ligger i kyrkoarkiven, eftersom prästen var skolrådets ordförande, och det materialet hamnar så småningom på Landsarkivet i Lund. I städerna inrättades borgerlig folkskolestyrelse från 1910-talet, och även på landet började de komma på 1930- och 1940-talen, men i små församlingar, såsom i t ex Stångby kommun, fanns skolrådet kvar till 1951. I Stångby kommuns folkskolas arkiv finns även skolrådets protokoll och korrespondens 1932-1951 arkiverade.

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar