Arkivbildare: Enskilt arkiv. Föreningen Norden i Lund

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Föreningen Norden i Lund
Föreningen Nordens lokalavdelning i Lund t o m 1994
283
1943 -
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
ENSKILT ARKIV. FÖRENINGEN NORDEN I LUND Efter första världskriget väcktes tanken på ett större samarbete mellan de nordiska länderna. Med ändamål att arbeta för nordiskt samarbete bildades den svenska Föreningen Norden 1919 samtidigt med motsvarande föreningar i Danmark och Norge. I Island och Finland bildades föreningarna Norden 1922 resp. 1924. År 1951 bildades en förening även på Färöarna. Andra världskriget och tiden därefter kom att innebära mycket för att sprida tanken på ett enat Norden. Flera lokala Nordenföreningar bildades, däribland Lundaföreningen som bildades vid ett offentligt utlyst sammanträde den 24 september 1943. I den första styrelsen var rektor Josua Mjöberg ordförande, expeditör Larsson vice ordförande och folkskollärare K G Ljunghill sekreterare. För att stärka kontakterna mellan folken började man etablera vänortsrelationer. Under 1946 fattades beslut om vänortskontakt mellan föreningen i Lund och systerföreningar i Viborg på Jylland, Hamar i Norge samt Borgå i Finland. 1980 tillkom Dalvik i norra Island. Föreningens verksamhet har varit omfattande och varierande. Varje år har arrangerats möten med föredrag om olika nordiska ämnen. Vidare har man arrangerat utflykter, främst till Danmark. Andra verksamheter är stipendier för studieresor i Norden, bidrag till skolresor och utdelning av premieböcker. Styrelseordförande genom tiderna med tillträdesdatum: Mjöberg, Josua 1943-09-24 Regnell, Carl-Göran 1948-10-07 Möller, Frans 1956-03-20 Holm, Gösta 1962-02-15 Houmann, Leif 1966-03-10 Bolding, P O 1968-03-28 Sundqvist, Anders 1970-03-11 Bruzelius, Anders 1978-03-15 Oredsson, Sverker 1983-02-17 Lindström, Nils A 1986-02-11 Bremle, Ragnar 1990-02-14 Sekreterare genom tiderna med tillträdesdatum: Ljunghill, K G 1943-09-24 Svensson, John 1946 Sjökvist, Gunnar 1947-05-27 Bruzelius-Hoffmeyer, I 1951-03-28 Möller, Gry 1959-02-10 Sundqvist, Anders 1960-02-23 Lennander, Gerd 1968-03-28 Sundberg, Kerstin 1971-03-04 Sjöholm, Ingbritt 1973-02-27 Frizell, Irmelin 1976-03-08 Sundberg, Kerstin 1976-04-14 Persson, Allan 1978-03-15 Sundström, Hans 1981-02-11 Uggmark, Helena 1984-02-07 Bremle, Ragnar 1993-02-18, tillika ordförande Under föreningen Nordens "storhetstid" på 1950-90 talen, anordnades vänortsmöte cirka vartannat år i någon av vänorterna. Vänortsmöten under åren 1949-1994: Lund 5-6 maj 1949, Borgå 29 sept.-3 okt. 1951, Hamar 6-10 aug.1952, Lund 9-12-sept.1953, Viborg 23-25 maj 1955, Borgå 5-8 maj 1957, Hamar 6-7 aug.1959, Lund 13-15 maj 1961, Viborg 24-26 maj 1963, Borgå 24-27 sept.1965, Hamar 11-14 aug.1967, Lund 7-10 juni 1969, Viborg 3-6 sept.1971, Borgå 15-18 juni 1973, Hamar 13-16 juni 1975, Lund 18-20 juni 1977, Viborg 2-4 juni 1979, Borgå 12-15 juni 1981, Lund 7-10 juni 1985, Viborg 4-7 juni 1987, Borgå 9-11 juni 1989, Dalvik 27 juni-3 juli 1991, Hamar 1-5 juli 1993. Se även historik i volym F 2:1.

Placering

44

Länkar

Det finns inga länkar